درخواست نوبت


لطفاً به موارد زیر دقت فرمایید:
**دقت داشته باشید شماره تلفن همراه شما قابلیت دریافت پیامک تبلیغاتی را داشته باشد**

- جهت دریافت نوبت به صورت اینترنتی مراحل را تا زمان دریافت کد پیگیری دنبال کنید و کد پیگیری را جهت ثبت نوبت مورد نظر نزد خود نگهدارید.

- به محض بررسی در خواست شما توسط مرکز پیامکی جهت پرداخت ودیعه و انجام ادامه مراحل نوبت دهی برای شما ارسال می گردد .

- به توضیحات و آمادگی های لازم که پس از پرداخت ودیعه به شما ارائه می شود را به دقت مطالعه فرمایید و به دستورات آن عمل کنید.

- در زمان مراجعه کد پیگیری،اصل نسخه و سایر مواردی که در توضیحات به شما اعلام می شود را به همراه داشته باشید.

 
 

 

نرم افزار مدیریت مراکز تصویربرداری پزشکی (RIS) شرکت فناوری اطلاعات مصباح نور